Skip directly to content

Most - pohyblivý most

Pohyblivý most je vhodný do školských zariadení, na ihriská či do záhrad, napomáha rozvoj pohybu detí.